IBM Storwize 2.5" HDD Tray Caddy V3500 V3700 V5000 45W2107 45W8687

R$ 0,00

 

Brand: IBM

To Fit: 2.5" Drive

MPN: 45W8687

Interface: SAS

UPC: does not apply